Fundusz sołecki cz.1 Szansa rozwoju wsi

Od dziś rozpoczynamy publikację serii artykułów poświęconych funduszowi sołeckiemu. W kolejnych wpisach postaramy się przybliżyć mieszkańcom zasady wyodrębniania funduszu z budżetu gminy oraz przedstawimy założenia ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim. Opiszemy sposób wnioskowania o środki z funduszu sołeckiego oraz omówimy niezwykle ważną rolę zebrania wiejskiego w procesie podejmowania decyzji o jego przeznaczeniu. Wskażemy przykładowe przedsięwzięcia możliwe do sfinansowania ze środków funduszu sołeckiego. Postaramy się przedstawić opinie zwolenników i przeciwników wyodrębnienia funduszu sołeckiego z budżetu Gminy Wręczyca Wielka.

Po co wsi fundusz sołecki?

Fundusz sołecki odgrywa pozytywną rolę w ożywieniu środowisk wiejskich. Ma ogromny wpływ na podniesienie jakości życia na wsi oraz podkreśla znaczenie zebrania wiejskiego. Warto jednak pamiętać, że fundusz daje narzędzia, natomiast o powodzeniu poszczególnych działań decydują najczęściej sołtysi – lokalni liderzy. Nie wystarczą dobre pomysły, projekty,  nie wystarczą pieniądze. Bez liderów, którzy potrafią zainspirować innych do działania, niewiele da się osiągnąć. Wspólne podejmowanie decyzji to aktywne uczestnictwo, godzenie sprzeczności, integracja społeczności. Dzięki temu mieszkańcy bardziej stają się gospodarzami miejsca, w którym żyją.

Ustawa o funduszu sołeckim gwarantuje, że radni rozważając kwestię jego wyodrębnienia z budżetu gminy, pokazują zaangażowanie władz w sprawy lokalnych społeczności.

Fundusz sołecki, to rozwiązanie, w ramach którego o części budżetu gminy decydują bezpośrednio mieszkańcy. Dzięki temu fundusz to również świetny sprawdzian wzajemnych relacji między radą gminy, wójtem a mieszkańcami. Z jednej strony widać jak władzy samorządowej zależy na rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a z drugiej, jak mocno w swoje sprawy są zaangażowani mieszkańcy.

Konsultacje społeczne w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Wręczyca WielkaKonsultacje społeczne w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Wręczyca Wielka

Rozpoczynamy konsultacje społeczne

W piątek 29 stycznia, z inicjatywy sołtysa Wręczycy Wielkiej oraz grupy radnych naszej gminy, w Gminnym Ośrodku Kultury, odbyło się spotkanie sołtysów i członków rad sołeckich gminy Wręczyca Wielka, rozpoczynające konsultacje społeczne, poświęcone funduszowi sołeckiemu.

Spotkanie było kontynuacją działań zapoczątkowanych Konferencją „Mądre Sołectwo", zorganizowaną we wrześniu ubiegłego roku przez radną Anitę Toborek i Stowarzyszenie WeWręczycy.

Radni przedstawiają założenia ustawy o funduszu sołeckimRadni przedstawiają założenia ustawy o funduszu sołeckim

Radni: Dorota Fiącek, Anita Toborek, Tomasz Osiński i Marcin Zomerfeld przedstawili obecnym na spotkaniu sołtysom i członkom rad sołeckich założenia ustawy o funduszu sołeckim, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2014 roku. Zaprezentowali przykładowe przedsięwzięcia, na które mogą być przeznaczone środki z funduszu sołeckiego, omówili procedurę składania wniosku w sprawie przeznaczenia środków funduszu oraz jego rozliczenie.

Sołtysi i członkowie rad sołeckich na spotkaniu w sprawie funduszu sołeckiegoSołtysi i członkowie rad sołeckich na spotkaniu w sprawie funduszu sołeckiego

W dyskusji przeważały opinie potwierdzające celowość wyodrębnienia funduszu sołeckiego z budżetu Gminy Wręczyca Wielka. Pojawiające się wątpliwości i obiekcje wynikały przede wszystkim z niedostatecznej znajomości przepisów ustawy o funduszu sołeckim oraz wskazały na celowość organizowania spotkań i szkoleń poświęconych jego tematyce. Dlatego też organizatorzy zobowiązali się w najbliższym czasie dostarczyć radom sołeckim materiały informacyjne, które będą pomocne podczas przeprowadzania dalszych konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw, przy okazji organizowanych zebrań wiejskich.

CDN...

Już wkrótce kolejny artykuł poświęcony funduszowi sołeckiemu oraz materiały pozwalające zrozumieć jego istotę.

Każdy, kto chciałby wyrazić opinię na temat funduszu sołeckiego, jego tworzenia bądź nie, pozytywnych bądź negatywnych skutków wykorzystania przez sołectwa środków z funduszu, może to zrobić przesyłając swoje uwagi do naszej redakcji, na specjalnie w tym celu utworzony adres poczty elektronicznej funduszsolecki@wewreczycy.pl

Zapraszamy do dyskusji.

Autor: Robert Broś, dodano: Czwartek, 4 Luty 2016r. godz.:00:06.

Powrót do wyboru aktualności