Fundusz sołecki cz.4 We Wręczycy bez zmian

Po raz kolejny radni uznali, że mieszkańcy gminy Wręczyca Wielka to nieaktywna społeczność, która nie potrafi samodzielnie zdecydować, na co przeznaczyć około 1,5% budżetu gminy, a blisko ćwierć miliona złotych dotacji z budżetu państwa, raczej nam się nie przyda. Decyzję o tym, co dla nas najlepsze, niezmiennie będą podejmować radni.

Uchwała o funduszu do 31 marca

O wyodrębnieniu z budżetu gminy środków stanowiących fundusz sołecki rozstrzyga rada gminy do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. Jeśli raz wyrazi uchwałą taką zgodę, to w kolejnych latach już nie musi jej podejmować, w sytuacji gdy nadal jest za funkcjonowaniem funduszu sołeckiego. Nie dotyczy to braku zgody na utworzenie funduszu sołeckiego. Wtedy brak zgody trzeba uchwalać w każdym roku do dnia 31 marca, aż do zmiany decyzji na „tak“.

We Wręczycy brak większości

W naszej gminie większość radnych jest przeciwna wyodrębnianiu funduszu sołeckiego z budżetu gminy. Nie są w stanie przekonać ich rzeczowe argumenty kilku radnych opowiadających się za tworzeniem funduszu. Na decyzję radnych nie mają wpływu również argumenty mieszkańców, które w tym roku przybrały formę petycji rad sołeckich sołectw: Wręczyca Wielka I, Wręczyca Wielka II, Bieżeń, Nowiny i Jezioro.

Petycja Rady Sołeckiej Sołectwa Wręczyca Wielka w sprawie utworzenia funduszu sołeckiegoPetycja Rady Sołeckiej Sołectwa Wręczyca Wielka w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego

Dyskusja o funduszu sołeckim oraz pierwsza decyzja o jego losie zapadła na wspólnym posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Komisji Budżetowej. Spośród dziesięciu radnych biorących udział w pracach komisji, tylko dwie radne: Anita Toborek i Dorota Fiącek opowiedziały się za tworzeniem funduszu a radny Tomasz Osiński wstrzymał się od głosu.

Ostateczna decyzja została podjęta przez radnych w głosowaniu na XI sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka w dniu 18 lutego 2016 roku. Radni większością głosów 10 „za” 3 „przeciw”, przyjęli uchwałę, w której nie wyrażają zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

Odpowiedź Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka na petycję Rady Sołeckiej Sołectwa Wręczyca WielkaOdpowiedź Przewodniczącego Rady Gminy Wręczyca Wielka na petycję Rady Sołeckiej Sołectwa Wręczyca Wielka

Radni, którzy popierają ideę tworzenia funduszu sołeckiego, to: Anita Toborek i Wiesław Jaszczyk z Wręczycy Wielkiej, Dorota Fiącek z Bieżenia i Marcin Zomerfeld z Truskolas (nieobecny podczas głosowania).

Po żadnej ze stron nie opowiada się radny Tomasz Osiński (również nieobecny podczas głosowania).

Przeciwnikami tworzenia funduszu sołeckiego są radni reprezentujący pozostałą część naszej gminy: Paweł Adamik, Włodzimierz Drążek, Ryszard Francik, Paweł Kania, Krzysztof Krawczyk, Barbara Markowska, Janusz Ogłaza, Marek Prubant, Tomasz Szymański i Wiesław Żerdziński.

Uchwała Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie funduszu sołeckiegoUchwała Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie funduszu sołeckiego

Dla Przypomnienia

Gdyby w 2015 roku Rada Gminy Wręczyca Wielka podjęła uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, to wysokość kwot dla poszczególnych sołectw naszej gminy w 2016 roku kształtowałaby się w przybliżeniu tak, jak przedstawia to poniższa tabela. Natomiast w 2017 roku do budżetu gminy wpłynęłaby 40% refundacja od zrealizowanych wydatków, czyli maksymalnie ok. 240 tys. zł, gdyby wszystkie sołectwa wykorzystały w pełni przysługujące im kwoty. W bieżącym roku sytuacja się powtarza. Nie ma funduszu, nie ma 240 tys. zł refundacji w 2018 roku.

Przybliżona kwota funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa w gminie Wręczyca Wielka w 2016 rokuPrzybliżona kwota funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa w gminie Wręczyca Wielka w 2016 roku

Autor: Robert Broś, dodano: Środa, 24 Luty 2016r. godz.:19:46.

Powrót do wyboru aktualności