Fundusz sołecki 2017. Może tym razem?

Fundusz sołecki to rodzaj budżetu obywatelskiego w całości oddanego do dyspozycji mieszkańców sołectwa, którzy decydują o celu na jaki zostanie on przeznaczony. Są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. O wyodrębnieniu z budżetu gminy środków stanowiących fundusz sołecki rozstrzygnie rada gminy do 31 marca. Czy w tym roku radni również odmówią mieszkańcom naszej gminy prawa do decydowania o 1% budżetu, tak jak to miało miejsce w latach poprzednich?

Najprawdopodobniej tak będzie, ponieważ obecna rada gminy składa się z radnych w znacznej większości (11 na 15) przeciwnych tworzeniu funduszu sołeckiego i dalekich od idei budowy społeczeństwa obywatelskiego, kształtującego w sposób odpowiedzialny otaczającą nas przestrzeń oraz świadomie dążącego do poprawy warunków życia.

Zobacz jak głosowali radni w sprawie funduszu sołeckiego w 2016 roku.

A szkoda, bo środki nawet niewielkie, oddane do dyspozycji mieszkańców, stwarzają mechanizm aktywizowania społeczności sołectwa poprzez jej bezpośredni udział nie tylko w planowaniu i podejmowaniu decyzji, ale także w realizacji zadań finansowanych z funduszu sołeckiego.

Kwota kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od wielkości sołectwa, nie rozwiązuje większości problemów tam występujących, ale najważniejsze w mechanizmie funduszu sołeckiego jest podejmowanie decyzji o jego wykorzystaniu przez lokalną społeczność. Środki z funduszu sołeckiego nie wpłyną znacząco na inwestycje na terenie danego sołectwa, jednak dzięki pojawieniu się choćby niewielkiego budżetu w dyspozycji mieszkańców, można będzie zrealizować drobne, ale bardzo ważne lokalnie sprawy, budując jednocześnie poczucie odpowiedzialności za wspólną własność.

Gdyby jednak okazało się, że radni zmienili swoje zapatrywania w stosunku do funduszu sołeckiego i w Radzie Gminy pojawiłaby się większość gotowa przyjąć uchwałę w sprawie wyodrębnienia z budżetu gminy na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki, to wysokość kwot dla poszczególnych sołectw naszej gminy kształtowałaby się w przybliżeniu tak, jak przedstawia to poniższa tabela.

Przybliżona kwota funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa w gminie Wręczyca Wielka

Do obliczeń przyjęto, że wykonane dochody bieżące gminy za rok 2016 wyniosą tyle co planowane czyli 62 626 310,81 zł, a liczba mieszkańców poszczególnych sołectw jest zgodna z informacją podaną na stronie Urzędu Gminy wreczyca-wielka.pl.

CDN...

Już wkrótce kolejne informacje na temat funduszu sołeckiego oraz krótka analiza i wnioski płynące z przedstawionych wyliczeń.

Zachęcam do zapoznania się z wcześniejszymi informacjami na temat funduszu sołeckiego, publikowanymi na naszej stronie:

Fundusz sołecki cz.1 Szansa rozwoju wsi

Fundusz sołecki cz.2 Podstawy prawne i wyliczenia

Fundusz sołecki cz.3 Często zadawane pytania

Każdy, kto chciałby wyrazić opinię na temat funduszu sołeckiego, jego tworzenia bądź nie, pozytywnych bądź negatywnych skutków wykorzystania przez sołectwa środków z funduszu, może to zrobić przesyłając swoje uwagi do naszej redakcji na adres poczty elektronicznej funduszsolecki@wewreczycy.pl

Zapraszamy do dyskusji.

Autor: Robert Broś, dodano: Czwartek, 2 Luty 2017r. godz.:20:31.

Powrót do wyboru aktualności