Wręczyca Wielka – jedna wieś dwa sołectwa [aktualizacja]

Pewności nie mam, ale zakładam, że większość mieszkańców Wręczycy Wielkiej wie o jej podziale na dwa sołectwa: Wręczyca Wielka I i Wręczyca Wielka II. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, wieś zaczęła się rozbudowywać i wtedy właśnie zrodził się pomysł utworzenia dwóch sołectw. Podziału dokonano jednak w sposób nieformalny, bez podjęcia przez Radę Gminy stosownych uchwał, powołujących nowe sołectwa wraz z ich statutami. Tak więc w świetle prawa Wręczyca Wielka nadal jest jednym sołectwem.

Dwóch sołtysów - jedna rada sołecka

Bałagan prawny trwa nadal. Każde kolejne wybory sołeckie we Wręczycy Wielkiej odbywają się nie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a raczej na zasadzie umowy Wójt – mieszkańcy. W jednym sołectwie wybieramy bowiem dwóch sołtysów i jedną radę sołecką! Sytuacja niespotykana chyba nigdzie indziej.

Jest jednak szansa, że od 2019 roku to się zmieni. Wspólnie z Radą Sołecką i radną Anitą Toborek, rozpoczęliśmy proces porządkowania stanu prawnego naszego sołectwa (sołectw). W 2016 roku, na zebraniu wiejskim mieszkańcy zdecydowali, że obecny, umowny podział wsi na dwa sołectwa im odpowiada. W konsekwencji tej decyzji, podjęta została przez zebranie wiejskie uchwała o podziale Wręczycy Wielkiej na dwa sołectwa. Odrębnymi uchwałami przyjęto, przygotowane przeze mnie, projekty nowych statutów sołectw Wręczyca Wielka I i Wręczyca Wielka II. Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych oraz po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez nadzór prawny Urzędu Gminy, projekty statutów zostały skierowane do uchwalenia przez Radę Gminy.

27 lutego podczas sesji Rady Gminy Wręczyca Wielka, radni przyjęli przygotowane projekty uchwał, wprowadzające podział Wręczycy Wielkiej na dwa sołectwa oraz zatwierdzili ich nowe statuty. Tak więc, jeżeli służby prawne wojewody nie będą miały uwag do przegłosowanych projektów uchwał, w szczególności projektów nowych statutów, to zaczną one obowiązywać od nowego roku.

Aktualizacja

Uchwały, o których mowa powyżej, zostały w dniach 6-7 marca 2018 roku, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Śląskiego pod poz.: 1460, 1461 i 1496. Oznacza to, że zgodnie z ich zapisami, podział wsi na dwa sołectwa jest prawomocny i wraz z nowymi statutami będzie obowiązywał od 1 stycznia 2019 roku.

Tym samym najbliższe wybory sołeckie odbywać się będą zgodnie z zapisami nowych statutów sołectw. W praktyce oznacza to, że nadal w naszej wsi wybierać będziemy dwóch sołtysów, ale każdy z nich będzie miał do pomocy swoją radę sołecką, składającą się z 3 do 5 członków. Każdy też reprezentował będzie mieszkańców swojej części wsi, a nie tak, jak to jest teraz, że wspólnie reprezentują całą wieś.

Jedna wieś – dwa sołectwa

I tu pojawia się pytanie. Którędy, w takim razie, przebiega granica pomiędzy wręczyckimi sołectwami?

Okazuje się, że jest to dość skomplikowane. Podział Wręczycy Wielkiej na dwa sołectwa nie jest bowiem podziałem obszaru wsi na dwie części, lecz przydziałem poszczególnych ulic do odpowiednich sołectw.  

Wygląda to mniej więcej tak, jak na poniższej mapie.

Obecny (nieformalny) podział Wręczycy Wielkiej na dwa sołectwaObecny (nieformalny) podział Wręczycy Wielkiej na dwa sołectwa

Do sołectwa Wręczyca Wielka I należą ulice: Sienkiewicza, Prusa, Orzeszkowej, Konopnickiej, Śląska, Sportowa, Spokojna, Zielona, Ogrodowa, Polna, Krótka, Parkowa, Szkolna, Księżycowa, Słoneczna, Gwiezdna, Podgaj, Boczna, Zielony Zaułek,  Kolorowa, Okrężna, Reymonta, Szymborskiej, Miłosza, Kwiatowa, Konwaliowa, Brzozowa i Tęczowa.

Do sołectwa Wręczyca Wielka II należą ulice: 3 Maja, Mickiewicza, Częstochowska, Kolejowa, Miodowa, Strażacka, Jabłoniowa, Wiśniowa, Gruszowa, ks. Józefa Odróbki, Brzoskwiniowa, Czereśniowa i Malinowa.

Z danych przekazanych przez Urząd Gminy wynika, że we Wręczycy Wielkiej zameldowanych jest 2869 osób, z czego w sołectwie pierwszym mieszka 1640 osób, a w drugim 1229.

Gdyby obecny podział wsi zastąpić, moim zdaniem, bardziej spójnym podziałem terytorialnym, to mógłby on wyglądać tak, jak przedstawia to poniższa mapa.

Proponowany podział Wręczycy Wielkiej na dwa sołectwaProponowany podział Wręczycy Wielkiej na dwa sołectwa

Do sołectwa Wręczyca Wielka I należałyby wtedy ulice: Boczna, Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Gruszowa, Gwiezdna, Jabłoniowa, Kolejowa, Konopnickiej, Księżycowa, Malinowa, Miłosza, Miodowa, Okrężna, Orzeszkowej, Podgaj, Prusa, Reymonta, Sienkiewicza, Słoneczna, Spokojna, Sportowa, Strażacka, Szkolna, Szymborskiej, Śląska, Tęczowa, Wiśniowa i Zielony Zaułek.

Do sołectwa Wręczyca Wielka II należałyby wtedy ulice: 3 Maja, Brzozowa, Częstochowska, Konwaliowa, Krótka, Kwiatowa, Mickiewicza, Ks. Józefa Odróbki, Ogrodowa, Parkowa, Polna, Zielona.

O tym, czy obecny podział jest dobry i powinien obowiązywać po wejściu w życie nowych statutów, czy może lepszy byłby podział uwzględniający zajmowany przez sołectwo obszar, zdecydują mieszkańcy na zebraniu wiejskim, które planowane jest na przełomie maja i czerwca br.

W Radzie Sołeckiej zdania na ten temat są podzielone, dlatego niezbędne jest odwołanie się do opinii mieszkańców. Już teraz zachęcam do zgłaszania swoich uwag do sołtysów i członków Rady Sołeckiej. Szczególnie cenne będą uwagi mieszkańców ulic, których dotyczyć będą ewentualne zmiany pomiędzy sołectwami.

Sołtys Robert Broś

Uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie podziału Wręczycy Wielkiej na dwa sołectwa oraz nadania nowych statutów sołectw Wręczyca Wielka I i Wręczyca Wielka II:

Uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Wręczyca Wielka (kliknij aby pobrać lub wydrukować PDF)

Uchwała w sprawie podziału Sołectwa Wręczyca Wielka i utworzenia dwóch odrębnych sołectw (kliknij aby pobrać lub wydrukować PDF)

Uchwała w sprawie nadania statutów dla Sołectwa I Wręczyca Wielka i Sołectwa II Wręczyca Wielka w Gminie Wręczyca Wielka (kliknij aby pobrać lub wydrukować PDF)

Autor: Robert Broś, dodano: Czwartek, 8 Marzec 2018r. godz.:11:54.

Powrót do wyboru aktualności