Fundusz sołecki to nie tylko pieniądze

Fundusz każdemu z nas kojarzy się z pieniędzmi, lecz w zestawieniu z przymiotnikiem sołecki znaczy o wiele więcej, niż tylko pieniądze. W piękny sposób pokazali to nasi sąsiedzi, mieszkańcy Dankowic w gminie Krzepice. Podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Niepodległa i inspirująca wieś polska”, która odbyła się w podwarszawskiej wsi Rusiec w gminie Nadarzyn, odebrali pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

Organizatorem wydarzenia było stowarzyszenie „Sołtysi Mazowsza” we współpracy z gminą Nadarzyn i Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów. Patronat medialny objęła „Gazeta Sołecka”, a pieczę nad częścią naukowo – historyczną sprawowała Polska Akademia Nauk.

Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji Krajowego Dnia Sołtysa. Jego celem była integracja aktywnych społeczności wiejskich z całego kraju, wymiana doświadczeń i prezentacja dobrych praktyk.

W zacnym gronie prelegentów znalazła się Młodzieżowa Rada Sołecka z Dankowic, która opowiedziała o swojej społecznej działalności. Ciekawego wystąpienia młodzieży wysłuchało bardzo liczne grono odbiorców – m.in. samorządowców, naukowców, liderów wiejskich i przedstawicieli organizacji pozarządowych z całej Polski. Mamy nadzieję, że to co robią młodzi ludzie w Dankowicach stanie się również inspiracją dla innych.

Podczas konferencji został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

Sołectwo Dankowice zajęło I miejsce w etapie wojewódzkim oraz zaszczytne I miejsce w etapie ogólnopolskim!!!

Zrealizowany projekt „Rewitalizacja historycznego terenu podworskiego” spotkał się z uznaniem jurorów, którzy wysoko ocenili zaangażowanie lokalnej społeczności w tworzenie kompleksu oraz merytoryczne przygotowanie dokumentacji konkursowej, która składała się z części kosztorysowej i opisowej.

Nasza radość jest ogromna, bowiem to co udało nam się wspólnie osiągnąć na szczeblu sołeckim, zostało docenione na arenie krajowej. W nagrodę otrzymaliśmy czek na 7 500 złotych, okolicznościowe dyplomy i prestiżową statuetkę „Sołecka Nike”, która jest przyznawana tylko laureatom I miejsca. Wygrane środki finansowe zostaną przeznaczone na dalszą działalność inwestycyjną i społeczno – kulturalną w naszym sołectwie – mówi sołtys Dankowic Jakub Zalewski.

I dodaje: serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu – mieszkańcom – dzieciom, młodzieży, dorosłym i seniorom, samorządowi, sponsorom i wielu ludziom dobrej woli. Dziękujemy za każdy dzień wspólnej pracy, za wsparcie oraz bezinteresowną pomoc.

Podziękowania kierujemy również do Burmistrza Krzepic za sfinansowanie przejazdu na konferencję i udział w tym wydarzeniu.

JESTEŚMY DUMNI z naszych Dankowic!

Źródło: FB Dankowice

Kliknij, aby zobaczyć fotorelację z wydarzenia

My również jesteśmy dumni, że w naszym powiecie jest sołectwo, w którym samorządność lokalna jest na najwyższym poziomie. Powinien być to przykład budowy społeczeństwa obywatelskiego nie tylko dla ościennych wsi, ale dla wszystkich w kraju.

Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Sołtys Robert Broś

Autor: Robert Broś, dodano: Sobota, 10 Marzec 2018r. godz.:10:33.

Powrót do wyboru aktualności