Nowy układ sił w Radzie Gminy Wręczyca Wielka

Wczoraj poznaliśmy oficjalne wyniki wyborów samorządowych. Odniosłem w nich potrójny sukces, z czego jestem niezmiernie dumny. Może się to wydawać dziwne, bo jako kandydat na wójta, nie przeszedłem do drugiej tury wyborów. Gdy jednak spojrzymy na to, czego udało mi się dokonać wspólnie z osobami z KWW Aktywni Gminy Wręczyca, to wątpliwości mieć już nie będziemy.

Po pierwsze nowa rada

KWW Aktywni Gminy Wręczyca w wyborach do rady gminy wystawił kandydatów w dziewięciu okręgach wyborczych. Łącznie oddano na nich 1744 głosy, co stanowi 23,76% wszystkich głosów i jest to drugi wynik w gminie. Przekłada się on na pięć mandatów w piętnastoosobowej radzie gminy. Zmienia to układ sił w radzie, w której żaden z komitetów nie będzie miał większości. Podejmowanie uchwał będzie się więc wiązało z koniecznością poszukiwania poparcia wśród radnych z różnych komitetów. Mam nadzieję, że wymusi to merytoryczną debatę i przyczyni się do lepszej pracy rady.

Sukces KWW Aktywni Gminy Wręczyca udowodnił, że naszą siłą jest wyjątkowy zespół ludzi skupiony na realizacji celów, które zapisaliśmy w programie. Zamierzamy je teraz realizować jako radni. Jest to naszym priorytetem i stanowi o naszej sile. Dziękuję wszystkim członkom KWW Aktywni Gminy Wręczyca za to, że przez te kilka tygodni, mogłem z Wami współpracować i korzystać z Waszego doświadczenia i pomocy. Kandydatom, którzy uzyskali mandat radnego gratuluję i życzę wielu sukcesów.

Wyniki komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Wręczyca WielkaWyniki komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Wręczyca Wielka

Po drugie ogromne zaufanie

Pierwsza tura wyborów Wójta Gminy Wręczyca Wielka nie przyniosła rozstrzygnięcia, czego najprawdopodobniej większość z nas się spodziewała. Po raz pierwszy też, od wielu lat, mieszkańcy zobaczyli kampanię wyborczą, jakiej dotąd u nas nie było. Osobiście odwiedziłem niezliczoną liczbę domów w miejscowościach naszej gminy i przeprowadziłem setki rozmów. Poznałem największe problemy, bolączki i oczekiwania mieszkańców poszczególnych wsi oraz dowiedziałem się, jak wielkie jest poczucie nierównego ich traktowania. Nie zmienię tego jako wójt, bo wyborcy zdecydowali inaczej. Jednak zaufanie uzyskane od 1595 osób, zobowiązuje mnie do podejmowania wszelkich możliwych działań na rzecz równomiernego rozwoju naszej gminy.

Szczególnie wdzięczny jestem mieszkańcom Wręczycy Wielkiej, gdzie od blisko czterech lat pełnię funkcję sołtysa, za tak ogromne poparcie. Ponad 43% głosów oddanych na moją osobę, najwięcej spośród wszystkich kandydatów na wójta, pokazuje, że doceniacie moje dotychczasowe działania, a nie przedwyborcze obietnice. Za to jestem Wam ogromnie wdzięczny i bardzo serdecznie dziękuję.

Wyniki głosowania w wyborach Wójta Gminy Wręczyca Wielka - obwód głosowania Wręczyca Wielka i Wręczyca MałaWyniki głosowania w wyborach Wójta Gminy Wręczyca Wielka - obwód głosowania Wręczyca Wielka i Wręczyca Mała

Po trzecie mandat radnego

Wręczyca Wielka podzielona jest na dwa okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, pokrywające się z podziałem wsi na dwa sołectwa. KWW Aktywni Gminy Wręczyca wystawił swoich kandydatów w obu okręgach i w obu odniósł zwycięstwo. W Sołectwie I mandat radnej uzyskała dotychczasowa radna - Anita Toborek. Ogromne zaufanie dla Anity i docenienie jej dotychczasowych dokonań, zaowocowało wyjątkowo wysokim poparciem 454 głosujących i przekroczyło 55%! Pod względem liczby zdobytych głosów, jest to najlepszy wynik, jaki uzyskał kandydat na radnego w wyborach w naszej gminie. Gratuluję Anicie odniesionego sukcesu i zdobytego zaufania. Cieszę się, że przez ostatnie cztery lata naszej współpracy radna – sołtys pokazaliśmy, że w samorządzie przynosi to korzyści mieszkańcom, sołectwu oraz gminie.

Teraz, po ponownym wyborze Anity do rady gminy, będziemy ze sobą jeszcze bliżej współpracować. A to dlatego, że ja również zostałem wybrany do rady gminy, jako reprezentant mieszkańców Sołectwa II. To kolejny dowód na to, że moja praca i zaangażowanie w życie naszej lokalnej społeczności, spotyka się z pozytywnym odbiorem mieszkańców. To dla mnie bardzo ważne wyróżnienie, za które serdecznie dziękuję.

Wyniki głosowania w wyborach do Rady Gminy Wręczyca WielkaWyniki głosowania w wyborach do Rady Gminy Wręczyca Wielka

Po czwarte zespół ludzi

Komitet wyborczy to nie tylko osoby ubiegające się o wybór do organów samorządowych. To również osoby pomagające w prowadzeniu kampanii wyborczej, doradcy, szkoleniowcy oraz członkowie komisji wyborczych. W tym miejscu chciałbym Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować. Bez Waszego zaangażowania i pomocy nie byłoby sukcesu KWW Aktywni Gminy Wręczyca.

***********

Gratuluję wszystkim nowo wybranym radnym i życzę sukcesów i podejmowania słusznych decyzji, które będą sprzyjały rozwojowi naszej gminy. Liczę na merytoryczną debatę i owocną współpracę podczas nowej kadencji rady gminy. Życzę Wam, aby współpraca z sołtysami, radami sołeckimi i mieszkańcami, układała się co najmniej tak dobrze, jak we Wręczycy Wielkiej.

Gratuluję wyniku wyborczego również moim kontrkandydatom ubiegającym się o fotel wójta Gminy Wręczyca Wielka. Szczególnie gratuluję wysokiego poparcia Tomaszowi Osińskiemu i Magdalenie Pietrulewicz, przed którymi już niebawem decydujące starcie.

Sołtys Robert Broś

Wyniki wyborów Wójta Gminy Wręczyca WielkaWyniki wyborów Wójta Gminy Wręczyca Wielka

Autor: Robert Broś, dodano: Wtorek, 23 Pażdziernik 2018r. godz.:15:52.

Powrót do wyboru aktualności