Polak, Broś, Syguda, a może ktoś jeszcze?

W najbliższy czwartek 7 lutego we Wręczycy Wielkiej odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich. Tak, tak, to nie pomyłka. Rad sołeckich, a nie rady sołeckiej, jak było do tej pory. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w każdym sołectwie, działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Skoro więc mamy dwa sołectwa, dwóch sołtysów, to musimy mieć również dwie rady sołeckie. Znamy także troje kandydatów, przymierzających się do pełnienia funkcji sołtysa we wręczyckich sołectwach.

NOWE STATUTY WRĘCZYCKICH SOŁECTW

W 2016 roku przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami, dotyczące podziału wsi na dwa sołectwa i nadania nowych statutów. W tym samym roku Zebranie Wiejskie podjęło uchwałę o podziale Wręczycy Wielkiej na dwa sołectwa, a w roku 2017 uchwaliło ich nowe statuty. 27 lutego 2018 roku Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwałą NR XXX/308/18, nadała statuty dla Sołectwa I Wręczyca Wielka i Sołectwa II Wręczyca Wielka. Ostatecznie w uchwale NR XXXVI/361/18 z dnia 27 września 2018 roku, określone zostały geodezyjne granice obu sołectw, uwzględniając uwagi mieszkańców dotyczące ich przebiegu. Tak więc na podstawie dwóch wyżej wymienionych uchwał Rady Gminy, od 1 stycznia 2019 roku mamy we Wręczycy Wielkiej dwa sołectwa, których granica przebiega wzdłuż ul. Śląskiej i 3 Maja. Sołectwo I Wręczyca Wielka, to obszar położony na południe od tej granicy wraz z ulicą Śląską, natomiast Sołectwo II Wręczyca Wielka, to obszar położony na północ wraz z ul. 3 Maja.

Nowy podział Wręczycy Wielkiej na dwa sołectwaNowy podział Wręczycy Wielkiej na dwa sołectwa

ZASADY WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ WE WRĘCZYCY WIELKIEJ

Podobnie jak w latach poprzednich, zebranie wiejskie mieszkańców obu sołectw, odbędzie się w tym samym dniu i o tej samej godzinie w Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej.

Tradycyjnie też, mieszkańcy zostaną poproszeni o zajęcie miejsc po prawej, bądź lewej stronie sali, w zależności od sołectwa, które reprezentują. Warto na to zwrócić uwagę, aby uniknąć zamieszania podczas wyborów, zwłaszcza, że zmianie uległy granice sołectw.

Różnią się one od podziału zwyczajowego, który stosowany był wcześniej podczas wyborów sołeckich i odpowiadał podziałowi Wręczycy Wielkiej na okręgi wyborcze w wyborach samorządowych.

Od 1 stycznia 2019 roku mieszkańcami Sołectwa I Wręczyca Wielka, są osoby zamieszkujące przy ulicach: Bocznej, Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Gruszowej, Gwiezdnej, Jabłoniowej, Kolejowej, Kolorowej, Konopnickiej, Księżycowej, Malinowej, Miłosza, Miodowej, Okrężnej, Orzeszkowej, Podgaj, Prusa, Plac Ks. Zdzisława Radka, Reymonta, Sienkiewicza, Słonecznej, Spokojnej, Sportowej, Strażackiej, Szkolnej, Szymborskiej, Śląskiej, Tęczowej, Wiśniowej i Zielony Zaułek.

Natomiast mieszkańcami Sołectwa II Wręczyca Wielka, są osoby zamieszkujące przy ulicach: 3 Maja, Brzozowej, Częstochowskiej, Konwaliowej, Krótkiej, Kwiatowej, Mickiewicza, Ks. Józefa Odróbki, Ogrodowej, Parkowej, Polnej i Zielonej.

W czwartek 7 lutego 2019 roku o godz. 17.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej, podczas zebrania wiejskiego Sołectwa I Wręczyca Wielka i Sołectwa II Wręczyca Wielka, odbędą się wybory sołeckie w obu sołectwach. W każdym z nich, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wybierzemy sołtysa i liczącą 3-5 osób radę sołecką, w głosowaniu tajnym, bezpośrednim,  spośród nieograniczonej liczby kandydatów. W głosowaniu mogą uczestniczyć stali mieszkańcy sołectw uprawnieni do głosowania.

KANDYDACI NA SOŁTYSÓW I DO RAD SOŁECKICH

Wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się spośród kandydatów zgłoszonych podczas zebrania. Oznacza to, że ostateczną listę kandydatów, poznamy tuż przed wyborami. Jednak już teraz wiadomo, kto na pewno będzie ubiegał się o funkcję sołtysa w naszej wsi.

W Sołectwie I Wręczyca Wielka będą to, pełniący od czterech lat funkcję sołtysa, Robert Broś oraz Maria Polak, która w poprzedniej kadencji była członkiem rady sołeckiej.

Czy mieszkańcy Sołectwa I docenią dotychczasową pracę sołtysa Brosia i wybiorą go na kolejną kadencję, czy też ulegną obietnicom kontrkandydatki? Przekonamy się o tym już niebawem podczas wyborów sołeckich.

W Sołectwie II Wręczyca Wielka, swój udział w wyborach zadeklarowała, jak na razie, obecna pani sołtys Bożena Syguda. Czy będzie miała kontrkandydatów i kto to będzie? Dowiemy się najpóźniej w czwartkowy wieczór 7 lutego.

Warto zauważyć, że w opinii wielu mieszkańców Wręczycy Wielkiej, zmiany, jakie zaszły w naszej miejscowości w ciągu ostatnich czterech lat, to w dużej mierze zasługa bardzo dobrej współpracy sołeckiego duetu Broś-Syguda. Czy ten kierunek zmian zostanie utrzymany przez kolejne pięć lat? Decyzja w rękach mieszkańców.

Już dziś bardzo gorąco zachęcamy Państwa do udziału w wyborach sołeckich. Jeżeli oczekujecie dalszego rozwoju Wręczycy Wielkiej, przyjdźcie na zebranie wiejskie i wybierzcie swojego sołtysa i radę sołecką.

Autor: Anita Toborek, dodano: Sobota, 2 Luty 2019r. godz.:00:31.

Powrót do wyboru aktualności