Dwie sołtyski we Wręczycy Wielkiej

W czwartek 7 lutego, podczas połączonego zebrania wiejskiego mieszkańców Sołectwa I i Sołectwa II Wręczyca Wielka, odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2019-2024. Większość mieszkańców Sołectwa I nie miała wątpliwości, że mój czas sołtysowania powinien się zakończyć i wybrała na sołtyskę, dotychczasową członkinię rady sołeckiej - Marię Polak. W Sołectwie II mieszkańcy zaufali dotychczasowej sołtysce - Bożenie Sygudzie.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim Mieszkańcom Wręczycy Wielkiej, którzy przez ostatnie cztery lata aktywnie włączali się w działania na rzecz rozwoju naszej miejscowości. Dziękuję Członkom organizacji społecznych, Pracownikom urzędów i instytucji, z którymi miałem przyjemność współpracować oraz Przedsiębiorcom i Właścicielom firm, którzy bardzo mocno wspierali moje działania.

W sposób szczególny chciałbym podziękować za współpracę sołtys Bożenie Sygudzie, dzięki której mogłem pogłębić moją znajomość z mieszkańcami Wręczycy Wielkiej. Członkom Rady Sołeckiej - Małgorzacie Parkitny-Sygudzie, Krzysztofowi Ujmie i Marii Polak dziękuję za pomoc w rozwiązywaniu problemów, doradzanie w podejmowaniu decyzji oraz pomoc w przygotowywaniu i przeprowadzaniu spotkań z mieszkańcami.

Bardzo serdecznie dziękuję Członkom Stowarzyszenia "WeWręczycy", które wspólnie utworzyliśmy, aby wspierać działania Sołtysów i Rady Sołeckiej. Poświęciliście swój czas i aktywnie wspieraliście przedsięwzięcia sołeckie w naszej miejscowości, czego efekty były widoczne i doceniane przez mieszkańców.

Dziękuję bardzo radnym poprzedniej kadencji z Wręczycy Wielkiej - Anicie Toborek i Wiesławowi Jaszczykowi, z którymi, jako sołtys blisko współpracowałem.

Nowo wybranym sołtyskom Wręczycy Wielkiej, życzę powodzenia w sprawowaniu funkcji sołtysa oraz sukcesów w kontynuowaniu działań sprzyjających rozwojowi naszej miejscowości. Mam nadzieję, że oczekiwania mieszkańców Wręczycy Wielkiej, w nadchodzących latach, będą realizowane na co najmniej takim poziomie, jak miało to miejsce przez ostatnie cztery lata. Jako radny, deklaruję swoją pomoc i wsparcie w realizacji przedsięwzięć, które czekają nas w najbliższym czasie.

Dziękuję bardzo wszystkim Mieszkańcom, którzy poświęcili swój czas i wzięli udział w zebraniu wiejskim i wyborach sołeckich. Jestem wdzięczny, za każdy oddany na mnie głos!

Zachęcam do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności Sołtysów i Rady Sołeckiej we Wręczycy Wielkiej  w kadencji 2015-2019, które zamieszczam poniżej.

Sołtys Robert Broś

Sprawozdanie z działalności Sołtysów i Rady Sołeckiej we Wręczycy Wielkiej w kadencji 2015-2019 (kliknij aby pobrać lub wydrukować PDF)

 

Autor: Robert Broś, dodano: Piątek, 8 Luty 2019r. godz.:10:38.

Powrót do wyboru aktualności