Fundusz sołecki 2020. Szok i niedowierzanie

Tak w dwóch słowach można opisać wynik głosowania na ostatniej sesji Rady Gminy Wręczyca Wielka, w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, pozwalającą tworzyć fundusz sołecki od 2020 roku. Po niemal dziesięciu latach obowiązywania ustawy o funduszu sołeckim, nasza gmina dołączyła do większości gmin w Polsce, które od lat z powodzeniem wykorzystują pieniądze z funduszu do poprawy warunków życia na wsi oraz integracji lokalnych społeczności. Decyzja radnych została nagrodzona brawami przez osoby obecne na sali sesyjnej wręczyckiego urzędu.

Przewodniczący Rady Gminy Wręczyca Wielka - Marek Prubant głosuje za przyjęciem uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiegoPrzewodniczący Rady Gminy Wręczyca Wielka - Marek Prubant głosuje za przyjęciem uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego

1 kwietnia 2016 roku, na naszej stronie, napisałem:

„Zaskakujący przebieg miała XII sesja zwyczajna Rady Gminy Wręczyca Wielka, która odbyła się w środę 30 marca. Do porządku obrad, w ostatniej chwili dodano punkt, w którym radni mieli przegłosować zmianę podjętej miesiąc wcześniej uchwały o funduszu sołeckim. W głosowaniu na lutowej sesji, radni większością głosów 10 „za” 3 „przeciw”, przyjęli uchwałę, w której nie wyrazili zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Jednak ustawa o funduszu sołeckim daje radnym czas na podjęcie ostatecznej decyzji o jego wyodrębnieniu z budżetu gminy do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy. Okazało się, że okres międzysesyjny został wykorzystany przez naszych radnych na ponowne przeanalizowanie „za” i „przeciw” związanych z funduszem sołeckim oraz na przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami. Efekt okazał się zaskakujący. Podczas głosowania, radni jednomyślnie przyjęli uchwałę zmieniającą poprzedni zapis i tym razem wyrazili zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki.”

Wtedy był to żart primaaprilisowy. Dziś mógłbym powiedzieć o sobie prorok. Po trzech latach, na IV sesji zwyczajnej Rady Gminy Wręczyca Wielka, radni jednomyślnie przyjęli Uchwałę Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki

Cieszę się, że w tym co się stało, mam swój mały udział. Przez cztery lata, jako sołtys Wręczycy Wielkiej, promowałem w naszej gminie ideę funduszu sołeckiego.

Fundusz sołecki cz.1 Szansa rozwoju wsi
Fundusz sołecki cz.2 Podstawy prawne i wyliczenia
Fundusz sołecki cz.3 Często zadawane pytania
Fundusz sołecki cz.4 We Wręczycy bez zmian
Fundusz sołecki 2017. Może tym razem?
Fundusz sołecki 2017. Ani kroku w przód
Fundusz sołecki 2018. Niespodzianki raczej nie będzie
Fundusz sołecki. Traci gmina, tracą mieszkańcy
O funduszu sołeckim we Wręczycy Wielkiej

Fundusz sołecki to nie tylko pieniądze

Dziś, jako radny, z ogromną satysfakcją, mogłem podnieść rękę i zagłosować za jego wprowadzeniem, spoglądając jednocześnie na jednomyślny wynik głosowania – 14 za!

Można przewrotnie powiedzieć, że niełatwa, choć najprostsza część zadania została wykonana. Teraz czas na sołtysów, rady sołeckie i przede wszystkim mieszkańców poszczególnych sołectw. To od  Was będzie zależało, czy i w jaki sposób wykorzystacie pieniądze z funduszu sołeckiego. Jak szybko nauczycie się skutecznie go wykorzystywać do realizacji waszych potrzeb i czy przyczyni się on do integracji waszych lokalnych społeczności.

Przybliżone kwoty funduszu sołeckiego na 2020 rok z podziałem na sołectwa Gminy Wręczyca Wielka (kliknij aby pobrać lub wydrukować PDF)

Przybliżone kwoty funduszu sołeckiego na 2020 rokPrzybliżone kwoty funduszu sołeckiego na 2020 rok

Niestety zmarnowaliśmy dziesięć lat, które mogły nam przynieść praktykę i doświadczenie. Dziś jesteśmy na początku drogi, którą większość samorządów w Polsce ma już za sobą. Życzę wszystkim, którzy będą zaangażowani w realizację projektów finansowanych ze środków funduszu sołeckiego, aby mieli możliwość czerpania z wiedzy i doświadczenia tych, którzy nie bali się podjąć tego wyzwania znacznie, znacznie wcześniej.

Radny Robert Broś

Autor: Robert Broś, dodano: Środa, 27 Luty 2019r. godz.:02:16.

Powrót do wyboru aktualności