Mix Team Kick Boxing

Historia Klubu Sportów Walki rozpoczyna się w 2004r, kiedy to zawiązała się sekcja kickboxingu. Zapoczątkował ją Krzysztof Mika, wychowanek KS „Start” Częstochowa. Na początku sekcję tworzyła nieformalna kilku osobowa grupa, spotykającą się dwa razy w tygodniu ,na mało komfortowej sali gimnastycznej klubu „Sokoła” we Wręczycy Wielkiej.

Jednak z biegiem czasu uczestników zajęć przybywało i zwiększało się zainteresowanie tym sportem wśród dzieci i młodzieży w naszym regionie. Treningi stawały się coraz bardziej intensywne i profesjonalne, wzrastała ich efektywność, co przyczyniło się do pierwszych startów zawodników w turniejach i mistrzostwach. Z powodu braku prawnych i statutowych możliwości, pierwsze nasze walki odbywały się pod barwami kilku zaprzyjaźnionych klubów, m.in. KS „START” Częstochowa czy Karate Oyama Lubliniec.

Od stycznia 2011 klub jest już samodzielnym stowarzyszeniem zarejestrowanym jako Klub Sportów Walki „MIX-TEAM” Wręczyca Wielka oraz oficjalnym członkiem Polskiego Związku Kickboxingu. Pod okiem wykwalifikowanych instruktorów klub prowadzi zajęcia dla każdej grupy wiekowej. Bierze udział w zawodach regionalnych, mistrzostwach i pucharach Polski, oraz w turniejach międzynarodowych.

O sukcesach klubu można poczytać na stronie internetowej Klubu Sportów Walki „MIX-TEAM” pod adresem: www.mix-team.pl