Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczycy Wielkiej

Remiza OSPRemiza OSP

Historia jednostki:

Ochotnicza Straż Pożarna jest najstarszą organizacja działająca na terenie wsi Wręczyca Wielka. Jednostka powstała 30 maja 1920r., liczyła wówczas 20 członków. Założycielami byli druhowie: Władysław Wiśniewski, Prezes Józef Patyk, Komendant Ignacy Pasternak, Zastępca Komendanta Bronisław Krysiński. Do wybuchu II wojny światowej funkcję Prezesa sprawowali ponadto dh Jan Wilk, dh Edmund Wiśniewski, a zastępcami komendanta byli także dh Józef Patyk i dh Wincenty Soluch. Od początku swojej działalności strażacy poświęcali czas, pracę i fundusze na rozwój organizacji. W latach 1927-1928 wybudowano remizę strażacką, która stała przy ul. Strażackiej na miejscu Placu im. Księdza Zdzisława Radka.

W czasie II wojny światowej organizacja nieprzerwanie działała, ale była kontrolowana przez Niemców. Powojenną historię OSP można podzielić na trzy okresy:

I – do 1950 r., II – do końca lat osiemdziesiąt, III – ostatnie dwudziestolecie i początek XXI w.

Kolejnymi Prezesami byli: dh Stanisław Ziółkowski , dh Zygmunt Nogal, dh Feliks Gazda, dh Edward Soluch, dh Grzegorz Dobosz. Od 1989r. funkcję Prezesa pełni dh Robert Mańczyk.

Funkcję Komendanta Jednostki sprawowali: dh Stanisław Ziółkowski, dh Zygmunt Nogal, dh Feliks Ściubidło, dh Antoni Matysiak, dh Kazimierz Lamik, dh Feliks Gazda, dh Józef Kędziora, dh Jan Kożuch, dh Alojzy Pach, dh Ryszard Staszczyk.

W ciągu 90 lat zmieniała się także historia naszej remizy. Ta pierwsza z 1928r. została oddana na potrzeby nowo powstałej parafii.

W 1945r. strażacy zakupili drewniany barak przy ul. Śląskiej i zaadaptowali go na potrzeby remizy strażackiej.

W 1955r. podjęto decyzję o budowie nowej remizo-świetlicy. Kamień węgielny pod budowę poświęcił pierwszy proboszcz parafii ks. Józef Odróbka. Remizę oddano do użytku w 1960r. W latach 80 – tych podjęto rozbudowę obiektu.

W 1996r. zadbano o złożenie przez Zarząd OSP wniosku o przekazanie remizy na własność OSP, w rok później sporządzono Akt Notarialny.

W 1998r. budowę ukończono i oddano do użytku Dom Strażaka. Ponadto przekazano Jednostce i poświęcono sztandar.

 W 2000r. uroczyście odchodzono 80 – lecie jednostki i poświęcono Grotę Św. Floriana.

W 2007r. nastąpiła modernizacja obiektu poprzez założenie centralnego ogrzewania.

W 2010r. dokonano termomodernizacji Domu Strażaka, oddano do użytku plac parkingowy, odnowiono Miejsce Pamięci Narodowej.

We wszystkich ważnych wydarzeniach Jednostki towarzyszył strażakom sztandar. Po raz pierwszy strażacy otrzymali go 17 sierpnia 1930r. – sztandar przetrwał wojnę i służył do 1975r., kiedy to zastąpiono go nowym. W 1998r. podczas uroczystości oddania do użytku Domu Strażaka jednostka otrzymała kolejny sztandar z wizerunkiem Św. Floriana.

Ochotnicza Straż Pożarna we Wręczycy Wielkiej stale szkoli swoich członków, prężnie rozwija się ruch Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, działają drużyny kobiece. Strażacy gaszą pożary, udzielają pomocy w wypadkach drogowych, niwelują szkody po działaniu żywiołów, biorą udział w akcjach poszukiwawczych.

W 1999r. drużyna kobieca OSP zajęła I miejsce w Zawodach Sportowo – Pożarniczych Województwa Śląskiego, w kolejnych latach drużyny pożarniczo – sportowe wielokrotnie zdobywały I miejsca na poziomie powiatu i gminy.

Istotnym wydarzeniem świadczących o mobilności i gotowości bojowej Jednostki było włączenie jej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w 2001r.

W 1964r. OSP otrzymała pierwszy samochód gaśniczy i stała się jednostką typu S-1. W 1998r. – po karosowaniu zakupionego samochodu marki Star 200 – jednostką typu S- 2. W 2002r. Państwowa Straż Pożarna w Katowicach przekazała samochód marki Star 266, a po karosowaniu OSP została uznana, w 2003r., za jednostkę typu S – 3.  W 2010r. OSP wzbogacona została o lekki wóz bojowy marki Peugeot.

Ochotnicza Straż Pożarna jest organizacją o statusie organizacji pożytku publicznego. Jednostka we Wręczycy Wielkiej działa jako terenowy oddział, podlega Zarządowi Powiatowemu i Wojewódzkiemu OSP. Corocznie podsumowuje swoją działalność na Zebraniach Walnych.

OSP we Wręczycy Wielkiej jest organizacją na miarę XXI wieku. Stan techniczny sprzętu, poziom wyszkolenia kadry, pozwala utrzymać ją w Krajowym  Systemie Ratownictwa. Jednostka uczestniczy również w działalności prewencyjnej, jest partnerem licznych wydarzeń patriotycznych, kulturalnych, sportowych i religijnych. Na trwałe wpisała się w historię i działania naszej wsi.

Kontakt

ul. Śląska 28
42-130 Wręczyca Wielka

Tel.: 600 243 067 (Prezes – dh Robert Mańczyk)

Facebook: OSP-KSRG-Wręczyca-Wielka

ZARZĄD

Prezes dh Robert Mańczyk
I V-ce Prezes/Naczelnik dh Ryszard Staszczyk
II V-ce Prezes dh Alojzy Pach
Z-ca Naczelnika dh Aneta Staszczyk
Gospodarz dh Józef Grzybek
Skarbnik dh Wiesław Skupień
Sekretarz dh Janusz Dyła
Kronikarz dh Alicja Olszewska
Członek Zarządu dh Artur Pieszak

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący dh Krzysztof Olszewski
Członek dh Angelika Strzelczyk
Członek dh Mariusz Staszczyk