7 Wręczycka Drużyna Harcerska "Kuźnica" Hufiec ZHP Kłobuck

Drużyna skupia zuchy i harcerzy w wieku od 6 do 17 lat, pochodzących z terenu gminy Wręczyca Wielka. 7 WDH „Kuźnica” powstała 13 lutego 2004 r. i działa nieprzerwanie do dzisiaj. Harcerze działający w drużynie na przestrzeni ostatnich 11 lat uczestniczyli w akcjach  i przedsięwzięciach na poziomie ZHP, chorągwi, hufca i drużyny.

Należały do nich m.in.:

- Światowe Jamboree – 2007 r.
- Zlot Harcerstwa – Kielce – 2007 r.
- Zlot Skautów Europy Środkowowschodniej „Silesia” – Chorzów – 2008 r.
- Zlot ZHP – Kraków – 2010 r.
- Harcerska Impreza Plenerowa – 2008 r., 2010 r., 2013 r.
- Zlot Chorągwi Śląskiej ZHP – Chorzów – 2013 r.
- Harcerska Akcja Letnia (Zawady, Łutowiec, Przesieka, Kołobrzeg, Łeba)
- Harcerska Akcja Zimowa (Łutowiec, Postaszowice, Przesieka)
- Zloty Hufca ZHP Kłobuck
- Rajdy o Puchar Komendanta Hufca ZHP Kłobuck (w 2013 r. zwycięstwo, w 2015r. II miejsce - w kategorii drużyn starszoharcerskich i wędrowniczych)

Udział w projektach:

- „Jeden Świat, Jedno Przyrzeczenie”
- „Dzień Niepodległości”
- „Był taki wrzesień…. Dlaczego mój dziadek 70 lat temu nie poszedł do szkoły”
- „Zapal Znicz Pamięci”
- „Łączy nas folklor”
- „Polsko – ukraińska wymiana młodzieży”

Obrzędowość

7 Wręczycka Drużyna Harcerska „Kuźnica” wyróżnia się:
- zielonymi beretami, chustami i getrami
- na zielonej chuście widnieje symbol drużyny „srebrna lilijka wpisana w koło młyńskie haftowane brązowym kolorem”.

Lilijka symbolizuje przynależność do harcerskiej rodziny.

Koło młyńskie nawiązuje do nazwy „Kuźnica” i symbolizuje siłę napędową dla członków drużyny.

Gawęda „Skąd wzięła się nazwa „Kuźnica”?

7 Wręczycka Drużyna Harcerska „Kuźnica” działa na terenie gminy Wręczyca Wielka. Historia Wręczycy nieodłącznie związana jest z historią eksploatacji złóż rud na naszym terenie. Występująca tu ruda była łatwa do pozyskania, gdyż na przestrzeni 100 km występowała na powierzchni ziemi lub tuż pod warstwą gleby. W XIV wieku w rejonie Częstochowy istniało 10 kuźnic, które przetapiały rudy żelaza wydobyte z okolicznych „rudokopów”. Kuźnica podobna była do młyna z kołem wodnym, bowiem siły wody używano do poruszania mechanizmów. Zastosowanie ich w XII i XIII wieku było wielkim przełomem technologicznym.

I tak oto kuźnice stały się dla nas – harcerzy 7 WDH symbolem rozwoju i postępu, do których dąży każdy z nas. Koło wodne wyhaftowane na ciemnozielonej chuście symbolizuje więź z naszą małą ojczyzną, ale także hart ducha, niezłomność w realizacji stawianych celów. Tak jak woda przetacza się nieustannie przez kolejne zęby koła, tak nasze postępowanie niezmiennie związane jest z realizacją ideałów zapisanych w Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.

Kadra

- dh hm Anita Toborek
- dh Gabriela Staniec
- dh pwd Renata Kożuch