Stowarzyszenie WeWręczycy

Stowarzyszenie WeWręczycy zostało założone w kwietniu 2015 roku przez grupę osób, których głównym celem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju wsi, służących budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Skupiamy się głównie na wspomaganiu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, upowszechnianiu kultury, sportu i turystyki oraz działaniach proekologicznych.