Uczniowski Klub Sportowy Sokół

Zrealizuj swoje marzenia z Nami. Zapraszamy!Zrealizuj swoje marzenia z Nami. Zapraszamy!

Uczniowski Klub Sportowy (UKS) Sokół Wręczyca, założony przy Klubie Sportowym Sokół Wręczyca Wielka oraz Zespole Szkół we Wręczycy Wielkiej, to inicjatywa osób, którym na sercu leży rozwój sportowy młodych mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka.

Wzorem największych klubów w Polsce oraz za granicą, podążając za najlepszymi, UKS stara się realizować zadania krzewienia kultury fizycznej i zdrowia wśród dzieci i młodzieży Gminy Wręczyca Wielka. W porozumieniu z Klubem Sportowym Sokół, UKS zajmuje się szkoleniem i wychowaniem drużyn młodzieżowych. Aktualnie w ramach UKS funkcjonują cztery grupy wiekowe: Bambini U5-U6, Żaki U7-U8, Orliki U9-U10 oraz Młodziki U11-U12. Jednocześnie przy UKS funkcjonuje szkółka bramkarska, której zadaniem jest objęcie specjalistycznym treningiem bramkarskim wszystkich zawodników grających na tej pozycji, reprezentujących klub UKS Sokół Wręczyca.

Jasno i precyzyjnie postawionym celem UKS jest wychowanie młodego człowieka poprzez uczciwą rywalizację sportową i wykreowania u każdego świadomości zdrowego trybu życia. Każdy członek UKS może rozwijać swoją pasję poprzez udział w treningach, rozgrywkach ligowych, turniejach czy obozach. Aktywność w zajęciach pozalekcyjnych, jakie oferuje UKS jest dużo lepszym sposobem na spędzanie wolnego czasu niż elektroniczne gadżety.


Strona internetowa UKS: http://ukssokol.pl/


Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego stanowią:

Prezes Mateusz Koćwin
Wice-Prezes Jurand Bień
Wice-Prezes Kamil Strzelczyk