Sołectwa Gminy Wręczyca Wielka

Sołectwo Borowe


Sołectwo Bieżeń

Sołtys Halina Szleper

Bieżeń ul. Zielona 49
42-133 Węglowice

Tel.: 693 290 990


Sołectwo Bór Zapilski


Sołectwo Brzezinki


Sołectwo Czarna Wieś


Sołectwo Długi Kąt


Sołectwo Golce


Sołectwo Grodzisko


Sołectwo Hutka

Sołtys Jacek Praszczyk

Hutka ul. Dolna 56
42-134 Truskolasy

Tel.: 887 339 269


Sołectwo Jezioro


Sołectwo Kalej


Sołectwo Klepaczka


Sołectwo Kuleje


Sołectwo Nowiny


Sołectwo Nowa Szarlejka


Sołectwo Pierzchno


Sołectwo Piła Pierwsza


Sołectwo Piła Druga


Sołectwo Puszczew


Sołectwo Szarlejka

Sołtys Henryk Brzezicha

Szarlejka ul. Słoneczna 28
42-130 Wręczyca Wielka

Tel.: 883 359 330


Sołectwo Truskolasy I

Sołtys Danuta Oziębała

Truskolasy ul. 1 Maja 46
42-134 Truskolasy

Tel.: 34 319 92 37


Sołectwo Truskolasy II

Sołtys Ilona Augustynowicz

Truskolasy ul. Dębieczna 45
42-134 Truskolasy

Tel.: 669 015 524


Sołectwo Węglowice


Sołectwo Wręczyca Mała

Sołtys Tomasz Kała

Wręczyca Mała ul. Długa 61
42-130 Wręczyca Wielka

Tel.: 603 436 616


Sołectwo Wydra


Sołectwo Zamłynie