Terminy odbioru odpadów komunalnych

***************************************************************

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - Wręczyca Wielka grudzień 2017 roku (kliknij aby pobrać lub wydrukować PDF)

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych - grudzień 2017 roku (kliknij aby pobrać lub wydrukować PDF)

Terminy odbioru popiołu - grudzień 2017 roku (kliknij aby pobrać lub wydrukować PDF)

Terminy odbioru odpadów komunalnych - trudne dojazdy - grudzień 2017 roku (kliknij aby pobrać lub wydrukować PDF)

Terminy odbioru odpadów zmieszanych - październik, listopad 2017 roku (kliknij aby pobrać lub wydrukować PDF)

Terminy odbioru odpadów segregowanych - październik, listopad 2017 roku (kliknij aby pobrać lub wydrukować PDF)

Terminy odbioru popiołu - październik, listopad 2017 roku (kliknij aby pobrać lub wydrukować PDF)

Terminy odbioru odpadów komunalnych - gabaryty - październik, listopad 2017 roku (kliknij aby pobrać lub wydrukować PDF)

Terminy odbioru odpadów komunalnych - trudne dojazdy - październik, listopad 2017 roku (kliknij aby pobrać lub wydrukować PDF)

***************************************************************