Stowarzyszenie WeWręczycy

ul. Boczna 8
42-130 Wręczyca Wielka
Tel.: 502 310 592
e-mail: stowarzyszenie@wewreczycy.pl
KRS: 0000565809
REGON: 361993180
NIP: 5742058902
Konto bankowe: 49 2030 0045 1110 0000 0422 9490

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes

Robert Broś

  502 310 592       soltys@wewreczycy.pl

Sekretarz

Anita Toborek

  720 861 181       radna@wewreczycy.pl

Skarbnik

Elżbieta Rubin

Członek Zarządu

Bronisław Ptak