Robert Broś

Radny Gminy Wręczyca Wielka kadencji 2018-2023

KWW Aktywni Gminy Wręczyca

Od 2015 roku sołtys Wręczycy Wielkiej. Wspólnie z radą sołecką zachęca mieszkańców do aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności. Podejmuje działania zmierzające do poprawy życia na wsi, angażując w nie osoby prywatne, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne.

Nieugięty propagator utworzenia w Gminie Wręczyca Wielka funduszu sołeckiego. Przy każdej okazji podkreśla jego pozytywny wpływ na rozwój wsi i integrację mieszkańców.

Założyciel i administrator strony internetowej sołectwa Wręczyca Wielka www.wewreczycy.pl  oraz fanpage'a na Facebooku

Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia WeWręczycy, aktywnie wspomagającego działania sołectwa.

Cztery lata pełnienia funkcji sołtysa, to przede wszystkim propagowanie idei budowy społeczeństwa obywatelskiego i promocja Wręczycy Wielkiej w regionie oraz wspieranie inicjatyw popularyzujących sport, kulturę, lokalną historię i tradycje.

Efekty działań, to przede wszystkim cztery nagrody dla sołectwa w konkursie Piękna wieś województwa śląskiego: za przedsięwzięcie odnowy wsi, stronę internetową sołectwa, popularyzację zwyczajów i tradycji na wsi oraz ta najważniejsza, za zajęcie II miejsca w kategorii Najpiękniejsza wieś.

Dzięki udziałowi w konkursach i otrzymanym nagrodom pieniężnym, na stadionie KS Sokół Wręczyca Wielka wybudowana została siłownia zewnętrzna, a do obsługi imprez wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt nagłaśniający.

Pomysłodawca akcji „Wspieraj sołectwo – płać podatki u sołtysa”, polegającej na dobrowolnym zrzeczeniu się części wynagrodzenia za przyjmowanie wpłat podatków i przeznaczeniu jej na finansowanie przedsięwzięć realizowanych w sołectwie. W ten sposób współfinansowano m.in. zakup oświetlenia dla boiska sportowego na stadionie KS Sokół, organizację półkolonii dla dzieci z naszej gminy, atrakcje podczas imprez plenerowych, montaż siłowni zewnętrznej, prowadzenie strony internetowej sołectwa.

Współorganizator wydarzeń kulturalnych – koncerty „Folkowe inspiracje”, Dni Gminy Wręczyca Wielka, dożynki sołeckie, biesiada rękodzieła.

Za przewodzenie ludziom kochającym swoją mała ojczyznę i doprowadzenie sołectwa Wręczyca Wielka do wielu sukcesów, otrzymał tytuły: „Sołtys Roku 2017” i „Osobowość Roku 2017” powiatu kłobuckiego, w plebiscycie czytelników Dziennika Zachodniego.

  502 310 592       soltys@wewreczycy.pl