Instytucje i urzędy gminy i powiatu

Urząd Gminy we Wręczycy Wielkiej

Urząd GminyUrząd Gminy

ul. Sienkiewicza 1
42-130 Wręczyca Wielka

Tel.: 34 317 02 45, 34 317 02 27
Fax: 34 317 02 15

e-mail: ug@wreczyca-wielka.pl
www.wreczyca-wielka.pl
www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net

Godziny pracy
Pn: 7.15–15.15
Wt: 8.00–16.00
Śr–Pt: 7.15–15.15


Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck

Tel.: 34 310 95 00
Fax: 34 310 95 07

e-mail: starostwo@klobuck.pl
www.powiatklobucki.pl
www.bip.klobuck.pl

Godziny pracy
Pn: 7.30–15.30
Wt: 8.00–16.00
Śr–Pt: 7.30–15.30


Szkoła Podstawowa
im. Adama Mickiewicza
we Wręczycy Wielkiej

Zespół Szkół im. Adama MickiewiczaZespół Szkół im. Adama Mickiewicza

ul. Szkolna 11
42-130 Wręczyca Wielka

Tel.: 34 317 00 33
Fax: 34 366 14 45

e-mail: zswreczyca@kdmnet.pl
www.zswreczyca.info


Przedszkole z oddziałem integracyjnym
im. Małego Księcia
we Wręczycy Wielkiej

ul. Sportowa 2d
42-130 Wręczyca Wielka

Tel.: 781 995 155

www.przedszkolewreczyca.pl


Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej

Gminny Ośrodek KulturyGminny Ośrodek Kultury

ul. Śląska 20
42-130 Wręczyca Wielka

Tel.: 34 319 24 00, 34 319 24 24
Fax: 34 319 23 45

e-mail: gok@gokwreczycawielka.pl
www.gokwreczycawielka.pl


Gminna Biblioteka Publiczna we Wręczycy Wielkiej

ul. Śląska 20
42-130 Wręczyca Wielka

Tel.: 34 317 00 30

www.gokwreczycawielka.pl/biblioteka

Godziny pracy
Pn-Pt: 7.30–19.30
Druga sobota miesiąca: 8.00–14.00


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej

ul. Sienkiewicza 1
42-130 Wręczyca Wielka

Tel.: 34 317 03 31, 34 319 24 66
Fax: 34 319 24 66

e-mail: gops@gopswreczycawielka.pl
www.gopswreczycawielka.pl

Godziny pracy
Pn: 7.15–15.15
Wt: 8.00–16.00
Śr–Pt: 7.15–15.15


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku

ul. ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

Tel.: 34 310 05 23, 34 310 05 24
Fax: 34 310 05 24

e-mail: pcpr@klobuck.pl
www.bip.pcpr.klobuck.pl

Godziny pracy
Pn: 7.00–15.00
Wt: 8.00–16.00
Śr–Pt: 7.00–15.00


Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłobucku

ul. ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck

Tel.: 34 317 27 57

e-mail: pppp@klobuck.pl
bip.pppp.klobuck.pl

Godziny pracy
Pn-Pt: 8.00–18.00
W okresie od 13.07.2015 do 21.08.2015 poradnia będzie czynna w godzinach 8.00–15.00


Pogotowie Ratunkowe

ul. Staszica 28
42-100 Kłobuck

Tel.: 34 317 22 46, 999


Szpital Rejonowy w Kłobucku

ul. 11 Listopada 5E
42-100 Kłobuck

Tel.: 34 317 28 61, 317 19 22


Komisariat Policji we Wręczycy Wielkiej

Komisariat PolicjiKomisariat Policji

ul. Śląska 27
42-130 Wręczyca Wielka

Tel.: 34 399 56 15, 997

e-mail: wreczyca@klobuck.ka.policja.gov.pl


Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku

ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5
42-100 Kłobuck

Tel.: 34 310 92 00
Fax: 34 310 92 44

e-mail: dyzurny@klobuck.ka.policja.gov.pl
www.klobuck.slaska.policja.gov.pl


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku

ul. Częstochowska 45
42-100 Kłobuck

Tel.: 34 317 22 65, 998
Fax: 34 317 20 71

e-mail: sekretariat@strazklobuck.pl
www.kppspklobuck.internetdsl.pl

Godziny pracy
Pn-Pt: 7.30–15.30
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza i Powiatowe Stanowisko Kierowania: system pracy ciągłej


Urząd Skarbowy w Kłobucku

Rynek im. Jana Pawła II nr 13
42-100 Kłobuck

Tel.: 34 310 08 00
Fax: 34 310 08 88

e-mail: us2418@sl.mofnet.gov.pl
www.isnet.katowice.pl/us/klobuck.htm

Godziny pracy
Pn: 7.00–15.00
Wt: 7.00–18.00
Śr–Pt: 7.00–15.00


Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku

ul. Długosza 114
42-100 Kłobuck

Tel.: 34 317 44 00
Fax: 34 317 13 45

e-mail: kakl@praca.gov.pl
www.pupklobuck.pl

Godziny pracy
Pn–Pt: 7.00–15.00
Przyjmowanie interesantów:
Dyrektor i Zastępca Dyrektora Pn–Pt: 9.00–15.00

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

ul. Zamkowa 19
42-100 Kłobuck

Tel.: 34 319 82 50
Fax: 34 319 83 50

e-mail: pzd@klobuck.pl
www.bip.pzd.klobuck.pl

Godziny pracy
Pn–Pt: 7.00–15.00